تنهاتر از تنها...

واسه کسی که خیلی دوسش دارم...

خرداد 92
5 پست
اسفند 91
5 پست
بهمن 91
2 پست
دی 91
10 پست
آبان 91
1 پست
تیر 91
13 پست
خرداد 91
13 پست
اسفند 90
16 پست
بهمن 90
3 پست
دی 90
16 پست
آذر 90
11 پست
آبان 90
5 پست
شعر
8 پست
نویسنده
5 پست
عشق
39 پست
تنها
16 پست
شکسته
4 پست
دوست
5 پست
شمع
2 پست
سیاهی
8 پست
اشک
1 پست
روح
2 پست
قلب
5 پست
عاشق
3 پست
شب
1 پست
دیوانه
1 پست
دنیا
2 پست
خدا
1 پست
سلام
1 پست