تو

نزدیک تو می آیم

بوی بیابان می شنوم:

به تو می رسم تنها می شوم

کنار تو تنها تر شده ام

از تو تا اوج تو زندگی من گسترده است

از من تا من تو گسترده ای...


/ 0 نظر / 8 بازدید