کاش...

کاش غصه تموم میشد

کاش گریه نمیکردم

من باعث و بانیشم

دنبال کی میگردم

تقصیر خودم بوده

هر چی که سرم اومد

از هر چی که ترسیدم

عینن به سرم اومد

تا حس منو دیدی

احساس خطر کردی

تا رازمو فهمیدی

دنیا رو خبر کردی

این حادثه تلخو

از چشم تو میدیدم

تو روی تو دنیا بود

من پشت تو جنگیدم

/ 0 نظر / 27 بازدید