یه چیزای کوچولو...

شاید بعضیا فکر کنن همه اون چیزی هستن که میبینن.

ولی نه...

شاید فکر کنن اونایی که میشناسن همونن که میبینن.

ولی نه....

هر چه قدر هم یکیو بشناسی...

اون شاید همون نباشه.

بعضیا فکر میکنن یکیو که خیلی دوسش داری.

اون ادمی نیست که باید باشه.

ازت انتظار نداشتن.

ولی نه....

منم یه تنها.

ولی ادم های زیادی دور و برم هستم.

ولی همه تارن.

یه روز هستن.

یه روز نه.

فقط تو رو میخوان برای بعضی چیزات.....

/ 0 نظر / 30 بازدید