شعر:

لیلی در پائیز :

     مثل گریه توی پائیز
            مثل پائیز توی کوچه
                  مثل کوچه زیر بارون
                   مثل بارون روی شیشه

                                            تو خود عشقی ، خود عشق
                                                   تو خود عشقی ، خود عشق

     مثل اسمت روی قلبم
          مثل هدیه توی دستم
            مثل اون حالی که داشتم
                 وقتی هدیه رو می بستم

                                            تو خود عشقی ، خود عشق
                                                   تو خود عشقی ، خود عشق

      مثل ماه ...
            مثل ماه ، وقتی گریه ش میگیره
                      مثل گل ، وقتی از دست تو میره
                                  مثل من ، که نمیای و میمیره
                                           مثل تو ، تو 
                                           تو خود عشقی ، خود عشق

     مثل ماه ، مثل تو
        مثل اشک ، مثل من
            مثل عشق ، مثل آه
                                       آه...

                                            تو خود عشقی ، خود عشق

      مثل لیلی توی پائیز
             مثل مجنون زیر بارون
                    مثل بارون وقتی آروم
                             آروم آروم میشه عاشق

                                            تو خود عشقی ، خود عشققلب


/ 0 نظر / 15 بازدید