کاش امشب...

کاش امشب عاشقی هم پا می گرفت

تشنگی هم طعم دریا می گرفت

کاش امشب کوچه های منتظر

یک سلام گرم از ما می گرفت


این سکوت تلخ . دنیای من است

کاش دستت . دست دنیا میگرفت


آسمان ابری ترین اندوه را

از دل سنگین شبها می گرفت


پنجره دلتنگ چشمی آشناست

 کاش می شد عاشقی پا می گرفت...

 

 

 

/ 0 نظر / 15 بازدید