این دنیا...چه جالبه دنیا!
آدم یه روز خوبه
یه روز بد
یه روز خوشحال
یه روز ناراحت
یه روز با فکرت دنیا رو زیرو رو می کنی
یه روز حتی حوصله فکر کردنم نداری
چه سخته وقتی مشکلی داری
می خوای حلش کنی
رهشم بلدی
ولی نمی تونی
یه بار باخودت می گی بیخیال، دنیا دو روزه
ولی باز می گی دنیا رو بیخیالشی دلت به چی خوش باشه
می گن اون دنیا هست
منم می گم هست
باز می گن اون دنیاتو باید بسازی
ما زیره همین دنیامون موندیم که می تونیم ببینیمش
آخه چه جوری میشه دنیایی رو ساخت که حتی نمیبینیش
میگن این کارا رو بکن خدا خودش درست می کنه
در قدرت خدا که شکی نیست
ولی آیا خداهم از ما همینو می خواد؟
آخه خدا که چیزی نمی خواد
این ماییم که نیازمندیم
ذهن کوچک من که نمیفهمه
نمیدونم،شایدم بعدا بفهمم
شایدم نفهمم
شاید درست شه
شایدم درست نشه
آخه چقدر شاید
چقدر اگر، چقدر اما
چقدر علامت سوال
خسته شدم از این همه شاید و اما و اگر
دیگه "بسه شدم از این زندگی خسته" میدونین...این شعر یا متن خیلی با زندگی من همخونی داره. یا حد اقل بازندگی خیلی ها....

 

/ 0 نظر / 29 بازدید