قلب سنگی

یادت میاد؟

پارسال...

بهم میگفتی سنگ دل....

میگفتی دلت از سنگه..

روح نداری...

الان همین دل سنگی شکسته....

هزار تیکه شده....

دل بود،باز بهم وصل میشد.درست میشد...

ولی این سنگه...هیچ وقت دوباره درست نمیشه...

اره...من روح ندارم....

ولی همین روح گزاشته رفته...

دیگه هم بر نمیگرده...

شاید من اونجور که تو فکر میکنی سنگ دلم.بی روحم.

ولی حس میکنم تو رو...

/ 0 نظر / 19 بازدید