همیشه دوست داشتم...

دوستت دارم، نه واسه اینکه تنهام 

 دوستت دارم، چون تو گفتی، همیشه هستی باهام 

  دوستت دارم، نه واسه اینکه بی قرارم 

  دوستت دارم، چون تو گفتی، هیچ وقت نمیکنی خارم 

  دوستت دارم، نه واسه اینکه دربه درم 

  دوستت دارم، چون تو گفتی، میگیری بال و پرم 

 دوستت دارم، نه واسه اینکه دل تنگم 

 دوستت دارم، چون تو گفتی، همیشه باهات یکرنگم 

  دوستت دارم، نه واسه اینکه دورم 

 دوستت دارم، چون تو گفتی، واست یه هم زبونم 

  دوستت دارم، نه واسه اینکه هستی تو رویام 

 دوستت دارم، چون تویی تنها فرشتة آرزوهام 

 دوستت دارم، نه واسه ادامة حیاتم 

 دوستت دارم، چون تویی تنها فرشتة نجاتم 

  دوستت دارم، نه واسه یه روز و دو روز 

 دوستت دارم، واسه همیشه، واسه هر روز

/ 0 نظر / 33 بازدید