قفس

برو!
من دربند،تو آزاد!
برو!
من حبس در قفس آرزوها،
تو پرواز کنان به سوی خوشبختی!
من گرفتار افسار بدبختی!
برو.. برو تنهایم بگزار...
با تنهایی هایم کلید این قفس را میسازم...
نه به کسی نیاز ندارم...
خودم خودم را آزاد میکنم...
تو برو و بیشتر از این آزادیت را به رخم نکش!
با دل شکسته چگونه کلید بسازم؟
....
..
.

 

/ 0 نظر / 54 بازدید