دلتنگی ها!!

دلم برای توکه نه..
ولی برای روزهای باهم بودنمان تنگ شده
دلم برای توکه نه..
ولی برای مواظب خودت باش گفتنت تنگ شده
دلم برای توکه نه..
ولی برای دوستت دارم گفتنت تنگ شده
دلم برای توکه نه..
ولی برای دلی که نگرانم میشد تنگ شده
دلم برای توکه نه..
ولی راستش برای آنها که نه..
دلم برای خودت تنگ شده….

 

/ 0 نظر / 36 بازدید