دوستت دارم...

پروانه ها وقتی که می سوختن

تقدیرتو دوختن به تقدیرم

وقتی دلت می گیره می سوزم

وقتی دلت می سوزه می میرم

خیلی دلم گیره خیلی گرفتارم

دوست داشتنت خوبه خیلی دوست دارم قلب


/ 0 نظر / 9 بازدید