دلم گرفت...

دلم گرفته از این روزگار بس نامرد

به چشم خود دیدم این جفا که بر ما کرد

دلم گرفته از این مردمان رنگارنگ

از این همه خفقان و حیله و نیرنگ

دلم شکسته و خونابه در جگر دارم

ز بی وفایی دوران کسی نشد یارم

دلم شکسته و هر قطعه اش به یک سویی ست

و از پی قطعاتش دوان به هر سویی ست
/ 0 نظر / 25 بازدید