صدا....

این صدا رو خاطرت از یاد برد

بس که من خوندمو آواز نشد

همه ی سعیمو کردم،مگه نه؟

من به هر دری زدم باز نشد

/ 3 نظر / 28 بازدید
کیوان

از دل نوشته هایم ساده نَگذر؛ به یاد داشته باش؛ این «دل نوشته» ها را؛ یک «دل»، نوشته ...!

کیوان

از دل نوشته هایم ساده نَگذر؛ به یاد داشته باش؛ این «دل نوشته» ها را؛ یک «دل»، نوشته ...!

فاطمه سرايي

میترسم خسته شوی از اینکه هر شب "تو" به خوابم می آیی آدرس خواب هایت را بده تا امشب "من" به بازدید بیایم..