مترسک..

 
چه زیبا می گفت مترسک:
وقتی نمیشود رفت... همین یک پا هم اضافیست....

/ 3 نظر / 31 بازدید
فری

[تایید][تایید][تایید][تایید][تایید][تایید][تایید][تایید][تایید][تایید][تایید][تایید][تایید][تایید][تایید][تایید][تایید][تایید][تایید][تایید][تایید][تایید][تایید][تایید][تایید][تایید][تایید][تایید][تایید][تایید][تایید][تایید][تایید][تایید][تایید][تایید][تایید][تایید][تایید][تایید][تایید][تایید][تایید]

Venus

بدو بیا پشیمون نمیشی![قلب]