زندگی ما...

 با همه چیز درآمیز و با هیچ چیز آمیخته مشو

 که در انزوا پاک ماندن نه سخت است و نه با ارزش

 زندگی چیست ؟

 نان . آزادی . فرهنگ . ایمان و دوست داشتن

 

 در دشمنی دورنگی نیست. 
 
 کاش دوستان هم در موقع خود چون دشمنان بی ریا بودند. 

 

 دکتر علی شریعتی

/ 1 نظر / 26 بازدید
erika

asheghe shariatiyam.merc sadaf kheyli ghashang bud