دیگه...

خب...من تو زندگیم دو تا عشق داشتم.

یکیش که رفت....

موند همونی که از اول بد جور عاشقش بودم اما اون حتی نمیدونه چه قدر دوستش دارم...

واقعا نمیدونه...

اما...شاید این رو بدونه که دوستش دارم...

ولی.خب نه چه قدر.

من،خیلی خیلی خیلی دوستش دارم.

خیلی خیلی.

از وقتی رفته.

بدجور بهم ریختم.

یعنی بد جور...همش دلتنگی....

وضع درسیم رو که تا وقتی بود،همیشه با هم درس میخوندیم.همیشه کامل میشدم نمراتم رو...

امسال....باورم نمیشه.

اصلا باورم نمیشه همش تو رویا باشم.

اخه خدایا...چی کار کنم؟

/ 0 نظر / 10 بازدید