نویسنده سیاهی ها

وقتی از تو می نویسم از فکر کردن باز می مانم 

 

وقتی از تو می نویسم در خیال فرو میروم

وقتی از تو می نویسم نوشتن را فراموش میکنم

وقتی از تو می نویسم عاشقتر میشوم

برای تو می نویسم تا اندکی با تو باشم

وقتی با تو هستم دنیا برام زیباست

با تو بودن برای من دنیاست

تو را خواستن غرور را شکستن است

تو را خواستن عشق را پذیرفتن است

تو را خواستن درک رویاهای باور نکردنی است

و من تو را میخواهم ای افسونگر شبهای تنهایی من

فقط تو


/ 0 نظر / 9 بازدید