شاید نباید فکر کنم ولی...

شاید نباید فکر کنم ولی...

ولی شاید هیچ وقت نفهمیدی معنی اون همه نامه و قلبی که بهت دادم...تو در عوض اونها فقط یه لبخند بهم دادی...

شاید هیچ وقت نشنیدی بغض صدامو وقتی باهات حرف میزنم...

شاید هیچ هیچ وقت حس نکردی وقتی بهت میگفتم بهت نیاز دارم چه حسی داشتم...

شاید هیچ وقت نفهمیدی وقتی اخرش میزنی زیر همه چیز وقتی به ادم کلی امید میدی بعد میگی نمیشه و نمیتونم یعنی چی...

شاید هیچ وقت ندیدی اون تیر هایی که با گفت دیگه دوست ندارم صاف میخورد تو قلب شکستم...

شاید دیگه نباید با هم باشیم...

شاید دوست داشته باشی من دیگه برم...

شاید دوست داشته باشی شکستن منو ببینی...

شاید...

/ 6 نظر / 30 بازدید
مهدیس

متن خیلی قشنگی بود موفق باشی[گل] مررررررررررررسی[لبخند]

مهدیس

متن خیلی قشنگی بود موفق باشی[گل] مررررررررررررسی[لبخند]

غریب اشنا

درکت می کنم عزیز دلم منظورتو فهمیدم دو...

غریب اشنا

درکت می کنم عزیز دلم منظورتو فهمیدم دو...

morteza

قالبتم که از ما تقلید کردی .فک کنم با قالبم زیاد حال کردیا . البته ببخشیدا