# اشک

دفتر عشق..

چه زیباستــــــ برای تو ماندنــــــــــ و زندگی کردنـــــــــــــــــ و به عشق تو سوختنـــــــــ و چه تلخ استــــــــــــــــــــــــــــــ دور از تو بودنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ گریستن و اشک ریختنــــــــــــــــــــــــــــــ چه زیباستــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لحظه ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 6 بازدید

llife...

زندگی...             چرا با من که عاشقت بودم جنگیدی؟                                    چرا به من که رسمت را می اموختم بدی کردی؟                             چرا باریدی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 11 بازدید

شعر:

لیلی در پائیز :      مثل گریه توی پائیز            مثل پائیز توی کوچه                  مثل کوچه زیر بارون                   مثل بارون روی شیشه                                            تو خود ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 9 بازدید