# نویسنده

شعر:

لیلی در پائیز :      مثل گریه توی پائیز            مثل پائیز توی کوچه                  مثل کوچه زیر بارون                   مثل بارون روی شیشه                                            تو خود ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 34 بازدید