بیت اخر.

حرفامو میشنوی از لا به لای شعــــــر.........اینجوری بهتره................
اما بدون هنوز شبهام بدون اشـــک محاله بگذره..........محاله بگذره.........
بودی کنار من........اما چه سوت و کــــــور..من بودمو خودم..با این همه ولــــی از گوشه گیریات خسته نمیــــــشدم...تو با خودم که هیــچ.. با سایه ی منم حرفی نمیزدی...با این همه ولی به شب نشینیــه دلم خوش اومدی..با این همه ولـــی به شب نشینیـــه دلم خوش اومدی...خوش اومــــــدی.....خوش اومدی...!

.

.

از چی برات بگـــم؟!....وقتی نگفته هــــــام با من اجین شــده.....
حس میکنم دلــم غمگین ترین دلــــه روی زمین شده......
روزا که میگـــذرن...اما محاله که حسم عوض بشـــه...آخه هر شب یه ذره شعر روح خرابمو سمت تو میکشه....آخه هر شب یه ذره شعر روح خرابمو سمت تو میکشه...سمت تو میکشه......!
امشب قراره کــه با خاطرات تو بازم بشینمــــــو باز دردودل کنـم...
با کــاغذای شعـــر....صبحو ببینمو غــرق خودم بشـــــم...
با قطره های اشک...اشــک....اشــــک...
رو کاغذای خیس...خیـــس...خیــــــس...
این بیت آخــــــره...
اما همیشه شعـــــر پایان قصه نیســـت...پایان قصه نیســـت...
پایان قصه نیــــست.......پایان قصه نیــــست...
پــــــــــــــــــــــــــایـــــــــــان قصه نیست...!

 

 

 بیت اخر.محسن یگانه

/ 6 نظر / 27 بازدید
·•● hαηïε ·•●

آدرسمــون عـوض شـد لطفـــا جــدیدرو لینــک کنیــن دوسـت جــونیــآمــ { [خجالت] } میســـی { [قلب] } صـدف جـونـمـ آدرسـمـونـو تـو هـر دوتــآ وبـت درسـت کـن عـزیزمـ لطفـآ

♥●•٠·˙فاطمه سرايي♥●•٠·˙

عطرها و آهنگ ها بی رحم ترین عناصر زمین اند؛ بی آنکه بخواهی می برندت تا قعر خاطراتی که بـــرای فراموشیــشــان تــا پـــای غـــرور جنگیـــــدی...

کیوان

” يـــــاد تـــــو ”” حــــــس قشنـــــــگی ست كــــه در ”” دل ”” دارم چــه تــو بــاشــی ؛ چــه نبــاشـی نــــگهش مــــی دار

♥●•٠·˙فاطمه سرایی ♥●•٠·˙

گاهی باید به دور خودت دیوار بکشی. نه برای اینکه دیگرانو از خودت دور کنی برای اینکه ببینی چه کسی برای دیدنت دیوارو خراب میکنه