که هستی...

باید بدجنس باشی..!! تا عاشقت باشن......!!
باید خیانت کنی.........!! .......... تا دیوونه ات باشن...!!
باید دروغ بگی...............!!........تا همیشه تو فکرت باشن...!!
باید هی رنگ عوض کنی......!!..............تا دوسِت داشته باشن...!!
اگه ساده ای ...!!...اگه باوفایی...!!....اگه یک رنگی...!!.........همیشه تنهایی...


/ 3 نظر / 32 بازدید
ایدا

اره واقعا همین طوره اخه همه از سادگیت از یه رنگیت از همه ی اینا سواستفاده می کننن اخه چرا سواستفاده می کنید هااااااااااا خب ولی این طبیعت انسان هاست نمیشه بجنگیم با هیچ چیز نمیشه جنگید

ایدا

اره واقعا همین طوره اخه همه از سادگیت از یه رنگیت از همه ی اینا سواستفاده می کننن اخه چرا سواستفاده می کنید هااااااااااا خب ولی این طبیعت انسان هاست نمیشه بجنگیم با هیچ چیز نمیشه جنگید

دیوونه لمبرت

عاللللللللللللللللللللللللللللللییییییییییییییییییی[قلب]