پرنده عشق...

وقتی کنارم نیستی

وقتی دستات توی دستام نیست

وقتی چشام خیره به چشات نیست

دلم شدیـــــــــد برات تنگ میشـــــــه نفســــم

وقتی کنارم نیستی

روزها

شب ها

هیچ فرقی واسم نداره

چرا که زمان واسم به سختی میگذره

و من تمام مدت بی تاب تــــــــــوام 

وقتی دلم واسه دیدنت پر میزنه

دلم میخواد

دنیا انقدر کوچیک بود تا من

مثل یه پرنده

که عاشق جفتشه

پر میزدم و میومدم پیشت 

وقتی کنارتم

اونقدر از احساس سرشارم

که دلم میخواد

دنیا اووووونقــــــــــــدر بزرگ بود

تا میتونستم

تمـــــــــــام احســـــــــاسم رو توش جا بدم همه کسم

وقتی دلم برات تنگ میشه

توی تک تک نفسهام حست میکنم

اون موقع است کهـ ـ ـ ـ

میخوام از همین دور دورا

داد بزنم

 عـــــــاشــــقــــتـــــــم


/ 2 نظر / 12 بازدید

ای باباااااا...

irano2

به منم سر بزن پشیمون نمی شی